ตำนานและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับธุรกิจการรับแปลเอกสาร

Posted by admin - January 9th, 2020

โลกนี้เต็มไปด้วยภาษาจำนวนมากและทุกภาษามีผู้พูดภาษาเดียวหรือสองภาษาหลายพันคน ความพยายามใด ๆ ในการจัดตั้ง บริษัทรับแปลเอกสารเป็นงานที่ท้าทายเพราะตัวเลขของคู่แข่งที่คาดหวังนั้นมีมากมาย เมื่อคุณเริ่มต้นบริษัทแปลของคุณในไม่ช้าคุณจะได้รู้เกี่ยวกับการแข่งขันที่รุนแรงและตำนานการแปลที่ยังคงมีอยู่ในโลกการสื่อสารไร้สายในปัจจุบัน

ทุกวันคุณในฐานะนักรับแปลเอกสารต้องเผชิญกับการต่อสู้ที่เพิ่มขึ้น

จากลูกค้าที่เข้าใจผิดที่รู้เรื่องธุรกิจการแปลน้อยมากหรือโดยทั่วไปมีความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับนักแปลและธุรกิจการรับแปลเอกสาร ในโอกาสส่วนใหญ่นักแปลจะต้องสอนลูกค้าเกี่ยวกับอาชีพเพื่อโยนความเข้าใจในตำนานที่ให้ความประทับใจในการเคลื่อนไหวทุกปี ต่อไปนี้เป็นตำนานที่สำคัญและความเข้าใจผิดที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือให้คำแนะนำเพื่อช่วยให้ลูกค้าของคุณชื่นชมสิ่งที่คุณทำในฐานะนักแปลนักแปลสามารถพูดได้สองภาษาขึ้นไปนี่เป็นหนึ่งในตำนานที่มีผลมากที่สุดที่อยู่นอกธุรกิจการรับแปลเอกสาร เราควรเข้าใจว่าการรู้ภาษาที่แตกต่างกันนั้นไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นสามารถแปลงเรื่องใด ๆ ในภาษาเหล่านั้นได้ นักแปลสามารถถอดรหัสเรื่องใด ๆ ได้หากสิ่งนั้นเป็นภาษาที่พวกเขาคุ้นเคย

คนหนึ่งต้องเข้าใจว่ามันไม่จำเป็นเสมอไปที่นักรับแปลเอกสารจะแปลเรื่องใด ๆ หากเนื้อหานั้นเป็นภาษาที่เขาหรือเธอรู้ นักแปลที่มีความสามารถพิเศษมีความเชี่ยวชาญในด้านที่แตกต่างกัน แต่มีความสัมพันธ์ซึ่งทำให้เขาหรือเธอสามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงในอาชีพของพวกเขาและทำให้พวกเขาทราบถึงแนวโน้มปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้นหากนักแปลคนใดระบุว่าเขาสามารถแปลสิ่งใดก็ตามได้ทั้งที่ไม่มีประสบการณ์หรือนักแปลที่ไม่ดี

เพิ่มเติมที่ https://www.translationfind.com/

 

รับแปลเอกสารหนึ่งเป็นภาษาอื่น

มีความคล้ายคลึงกับการรับแปลเอกสารในลำดับตรงกันข้าม มีนักแปลที่มีความสามารถเพียงไม่กี่คน ในกรณีส่วนใหญ่ลูกค้าพิจารณาว่าการแปลนั้นเหมือนกันและไม่สำคัญว่านักแปลจะทำการแปลอย่างไร ลูกค้าจำเป็นต้องเข้าใจว่านักแปลมีภาษากลางและโดยทั่วไปแล้วสิ่งสำคัญที่สุดของนักรับแปลเอกสารและลูกค้าคือผู้แปลต้องแปลเป็นความเชี่ยวชาญของเขาในภาษานั้น ๆ ผู้บรรยายพื้นเมืองมักจะเป็นนักแปลที่ดีกว่าผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาเสมอ

มันเป็นตำนานที่สำคัญต่อไปในอุตสาหกรรมการรับแปลเอกสารราคา การเป็นผู้บรรยายภาษาพื้นเมืองนั้นไม่จำเป็นว่าจะทำให้มั่นใจว่าบุคคลนั้นมีสิทธิ์พอที่จะแปลได้อย่างเพียงพอ ยกตัวอย่างเช่นมีผู้พูดภาษาญี่ปุ่นเป็นพันล้านคน แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถพึ่งพาการตัดสินใจได้หากเลือกการแปลที่ถูกต้องในบริบททางธุรกิจ เราไม่ควรคิดว่าผู้บรรยายพื้นเมืองเป็นนักแปลที่มีความสามารถในภาษาของเขาเอง สำหรับภาษาใด ๆ

 

Comments are closed.

Blog Home